logo.png
grafika
Park Przemysłowy II etap

Czym jest Park Przemysłowy dla potencjalnych inwestorów: krajowych i zagranicznych?

I dlaczego w Solcu Kujawskim warto ulokować swój biznes?

Strefa przemysłowa dla inwestorów to:

 • 31 hektarów terenów inwestycyjnych z możliwością powiększenia do 46,70 ha,
 • pełna infrastruktura techniczna, w tym drogi, kanalizacja deszczowa, sanitarna, kanalizacja pod światłowody, sieć wodociągowa, gazowa, teletechniczna, energetyczna,
 • posiadająca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
 • korzystne powiązania komunikacyjne, położenie terenów przy drodze krajowej nr 10 oraz w niedużej odległości od autostrady A-1 (30 km), a także lotniska (20 km),
 • położenie w obszarze silnej urbanizacji społecznej i przestrzennej w strefie oddziaływania Bydgoszczy (odległość 20 km) i Torunia (odległość. 30 km)- ważnych ośrodków naukowych i siedzib urzędów administracji wszystkich szczebli,
 • dostęp do metropolitalnego rynku pracy - populacja 850 tys. osób,
 • możliwość skorzystania z preferencyjnych warunków prowadzenia działalności,
 • gwarancja sprawnej obsługi procedur administracyjnych,
 • wsparcie inwestorów przez Regionalne Centrum Przedsiębiorczości w zakresie szkoleń, kursów doskonalenia zawodowego pracowników, doradztwa oraz sporządzania wniosków na pozyskanie środków unijnych,
 • sukces firm, które zagospodarowały tereny inwestycyjne w ramach I etapu Parku Przemysłowego.

Podziału działek dokonuje się zgodnie z wymaganiami Inwestora.

Teren II etapu Parku Przemysłowego graniczy z istniejącym Parkiem Przemysłowym, który: 

 • zrealizowano w latach 2010-2012,
 • wartość projektu – 21,3 mln zł, w tym RPO –9,6 mln zł,   
 • powierzchnia terenów inwestycyjnych – 31 ha z możliwością powiększenia do 46,70 ha,
 • pełna infrastruktura techniczna, w tym drogi, kanalizacja deszczowa, sanitarna, kanalizacja pod światłowody, sieć wodociągowa, gazowa, teletechniczna, energetyczna.
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
BANER.png
Baner 2.png
PSSE_logo_pl.jpg
invest-in-poland-logo.png
herb.jpg
baner-inkubator2.png
c2.png
c3.png
mapka.jpg