logo.png
grafika
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. został utworzony w 2004 roku przez Samorząd Województwa, który wraz z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. jest jego udziałowcem. Fundusz nie jest spółką komercyjną, a zysk przeznaczany jest na działalność statutową i podwyższanie kapitału pożyczkowego.

Celem działalności Spółki jest wspieranie powstawania i rozwoju przedsiębiorczości, oraz rozwoju ekonomii społecznej na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, w szczególności przez ułatwianie dostępu do finansowania, szkoleń, doradztwa, infrastruktury okołobiznesowej oraz współdziałania nauki i biznesu.

Główną działalnością Spółki jest wspieranie przedsiębiorczości poprzez udzielanie pożyczek mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z województwa kujawsko-pomorskiego ze środków europejskich oraz własnych. Fundusz dociera do przedsiębiorców działających na terenie całego województwa, oferując im możliwość pozyskania źródeł finansowania na prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej. Od początku działalności Fundusz udzielił 1415 pożyczek na kwotę ponad 105 mln zł.

POŻYCZKA Z PORĘCZENIEM DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

 

Pożyczkę z poręczeniem mogą uzyskać PES posiadające siedzibę i prowadzące swoją działalność na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Może ona zostać udzielona na cele obrotowe, obrotowo-inwestycyjne albo inwestycyjne,  bezpośrednio związane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej lub działalności statutowej Wnioskodawcy:

 • Maksymalna wartość pożyczki: 100.000 zł
 • okres spłaty – do 60 miesięcy
 • oprocentowanie stałe – od 3,75% do 5,25%
 • bez prowizji za udzielenie pożyczki
 • prowizja za udzielenie poręczenia.

Pożyczkę z poręczeniem mogą uzyskać PES posiadające siedzibę i prowadzące swoją działalność na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Może ona zostać udzielona na cele obrotowe, obrotowo-inwestycyjne albo inwestycyjne,  bezpośrednio związane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej lub działalności statutowej Wnioskodawcy, w szczególności na:

 • nabycie środków trwałych,
 • budowę, przebudowę, adaptację lub modernizację środków trwałych,
 • zakup wyposażenia,
 • zakupy materiałów i surowców niezbędnych dla realizacji założonego przedsięwzięcia,
 • zakup oprogramowania,
 • pokrycie kosztów innych wydatków bezpośrednio związanych z prawidłową instalacją i uruchomieniem sprzętu,
 • prefinansowanie przedsięwzięć mających przyznane środki w ramach projektów krajowych, unijnych i innych (dotyczy FP, którego kapitał nie pochodzi z funduszy europejskich),
 • pokrycie kosztów bieżącej działalności PES.

 

POŻYCZKA na założenie WŁASNEJ Firmy

W ramach projektu „Pożyczki dla przedsiębiorczych” oferujemy mikropożyczki do 50 tys.  na dowolny cel związany z uruchomieniem działalności gospodarczej.

Oprocentowanie preferencyjne:  0,5%  w skali roku.

Oprocentowanie standardowe: od 6,16 % do 8,66 % w zależności od wniesionego zabezpieczenia pożyczki.

Mikropożyczkę mogą otrzymać osoby zamierzające założyć własną działalność gospodarczą, które:

 • mieszkają na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
 • na 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej.

 

POŻYCZKA DLA STARTERÓW (FIRM DZIAŁAJĄCYCH KRÓCEJ NIŻ 6 M-CY).

Pożyczka dla starterów udzielana jest na cel inwestycyjny lub obrotowy.

 • Maksymalna wartość pożyczki – 40 000 zł,
 • Okres spłaty:Oprocentowanie stałe – 6,75 %,
  • pożyczka inwestycyjna – do 60 miesięcy,
  • pożyczka obrotowa – do 18 miesięcy,
 • Możliwa karencja w spłacie rat kapitałowych – do 3 miesięcy.
 • Prowizja – do 1,5 %.

Cel inwestycyjny

Zakup środków trwałych, m.in.: maszyn, urządzeń, wyposażenia, nieruchomości, samochodów, a także na remonty, adaptacje itp.

Każdy przedsiębiorca, starający się o pożyczkę na inwestycję zobowiązany jest wykazać własne zaangażowanie w wysokości 20 % wartości przedsięwzięcia wskazanego w biznesplanie. W przypadku remontów czy adaptacji zaangażowanie to może być udokumentowane poniesionymi już wydatkami związanymi ze wskazaną inwestycją.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki inwestycyjnej dla startera w kwocie 40.000 zł przy oprocentowaniu stałym 6,75 % spłacanej przez 60 m-cy wynosi 7,90%.

Cel obrotowy

Pokrycie bieżących kosztów działalności, np. towary handlowe, materiały do produkcji, paliwo (w przypadku firm  transportowych).

Pożyczka obrotowa nie może być przeznaczona na bieżące koszty związane z pokryciem opłat/rat leasingowych lub opłat/rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Pożyczkobiorca zobowiązany jest rozliczyć pożyczkę rachunkami, fakturami, umowami  zgodnie z celem wskazanym we wniosku o pożyczkę oraz terminem określonym w umowie.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki obrotowej dla startera w kwocie 40.000 zł przy oprocentowaniu stałym 6,75 % spłacanej przez 18 m-cy wynosi 8,97 %.

UWAGA
KPFP nie udziela pożyczek na refinansowanie poniesionych już wydatków. Rozliczenie pożyczki może nastąpić po przedstawieniu faktur, rachunków i umów z terminem płatności późniejszym, niż termin przelania kwoty pożyczki na konto przedsiębiorcy.

 

POŻYCZKA OBROTOWA

Pożyczka obrotowa to pożyczka udzielana na pokrycie bieżących kosztów działalności, np. towary handlowe, materiały do produkcji, paliwo (w przypadku firm  transportowych).

 

Mikropożyczka obrotowa z poręczeniem

 • na cele rozwojowe, sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • kwota –  100.000 zł
 • Stałe oprocentowanie – 4,95%
 • Okres spłaty – 36 miesięcy
 • Prowizja tylko 1%
 • Karencja w spłacie kapitału – do 3 miesięcy
 • Zabezpieczenie pożyczki- poręczenie w 80% kwoty pożyczki przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. oraz weksel z poręczeniem
 • Prowizja za poręczenie 0,5% – z pomocą de minimis.

 

Pożyczka obrotowa

 • Maksymalna wartość pożyczki – 120 000 zł
 • Okres spłaty – do 36 m-cy,
 • Oprocentowanie stałe – od 3,75 do 4,95%
 • Możliwa karencja w spłacie rat kapitałowych – do 3 miesięcy.

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki obrotowej w kwocie 120.000 zł przy oprocentowaniu stałym 4,95% spłacanej przez 36 m-cy wynosi 5,06%.

Pożyczkobiorca zobowiązany jest rozliczyć pożyczkę rachunkami, fakturami, umowami zgodnie z celem wskazanym we wniosku o pożyczkę oraz terminem określonym w umowie.

 

UWAGA
Pożyczka obrotowa nie może być przeznaczona na bieżące koszty związane z pokryciem opłat/rat leasingowych lub opłat/rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

KPFP nie udziela pożyczek na refinansowanie poniesionych już wydatków. Rozliczenie pożyczki może nastąpić po przedstawieniu faktur, rachunków i umów z terminem płatności późniejszym, niż termin przelania kwoty pożyczki na konto przedsiębiorcy.

 

POŻYCZKA INWESTYCYJNA

Pożyczka inwestycyjna, to pożyczka udzielana na zakup środków trwałych, m.in.: maszyn, urządzeń, wyposażenia, nieruchomości, samochodów, a także na remonty, adaptacje itp.

 

Mikropożyczka inwestycyjna z poręczeniem

 • Cel – inwestycyjny odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego
 • Kwota pożyczki – do 100 tys. Zł
 • Stałe oprocentowanie –  do 3,75%
 • Okres spłaty pożyczki – do 60 miesięcy
 • Prowizja – 0%.
 • Karencja w spłacie rat kapitałowych – do 3 miesięcy.
 • Zabezpieczenie pożyczki- poręczenie w 80% kwoty pożyczki przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. oraz weksel z poręczeniem.
 • Prowizja za poręczenie do 1,5%.

 

Pożyczka inwestycyjna RPO do 700 000 zł

 

 • Maksymalna wartość pożyczki – 700 000 zł
 • Okres spłaty – do 84 m-cy
 • Oprocentowanie stałe – od 2,76% do 4,36%
 • Możliwa karencja w spłacie rat kapitałowych – do 3 miesięcy.
 • Brak prowizji.

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki inwestycyjnej w kwocie 100.000 zł przy oprocentowaniu stałym 4,95% spłacanej przez 84 m-cy wynosi 5,06%

Finansowana jest wartość netto inwestycji. Podatek VAT przedsiębiorca zobowiązany jest pokryć z własnych środków.

Pożyczkobiorca zobowiązany jest rozliczyć pożyczkę rachunkami, fakturami, umowami (w przypadku pokrycia kosztów robocizny/usług) zgodnie z celem wskazanym we wniosku o pożyczkę oraz terminem określonym w umowie.

 

UWAGA

KPFP nie udziela pożyczek na refinansowanie poniesionych już wydatków. Rozliczenie pożyczki może nastąpić po przedstawieniu faktur, rachunków i umów z terminem płatności późniejszym, niż termin przelania kwoty pożyczki na konto przedsiębiorcy.

 

MIKROPOŻYCZKI OBROTOWE Z PORĘCZENIEM UNIJNYM

 • na cele rozwojowe, sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 •  kwota do 100.000 zł
 • Stałe oprocentowanie do 4,95%
 • Okres spłaty pożyczki do 36 miesięcy
 • Prowizja tylko 1%
 • Karencja w spłacie kapitału – do 3 miesięcy
 • Zabezpieczenie pożyczki- poręczenie w 80% kwoty pożyczki przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. oraz weksel z poręczeniem
 • Prowizja za poręczenie 0,5% – z pomocą de minimis.

 

MIKROPOŻYCZKI INWESTYCYJNE Z PORĘCZENIEM UNIJNYM

 • Cel – inwestycyjny odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego
 • Kwota pożyczki – do 100 tys. Zł
 • Stałe oprocentowanie: do 3,75%
 • Okres spłaty pożyczki – do 60 miesięcy
 • Prowizja – 0%.
 • Karencja w spłacie rat kapitałowych – do 3 miesięcy.
 • Zabezpieczenie pożyczki- poręczenie w 80% kwoty pożyczki przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. oraz weksel z poręczeniem
 • Prowizja za poręczenie do 1,5%

 

Szczegółowe informacje oraz wymagane dokumenty znajdują się na stronie

http: www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl/oferta/pozyczki

 

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
BANER.png
Baner 2.png
PSSE_logo_pl.jpg
invest-in-poland-logo.png
herb.jpg
baner-inkubator2.png
c2.png
c3.png
mapka.jpg